Diagnoza menedżerska

Czyli jakim jesteś menedżerem i jak Twoje zachowania mogą wpływać na zespół?

  • Dlaczego Twoje zachowania pozytywnie oddziałują … ale tylko na niektórych?

  • Co zrobić, aby podnosić swoją skuteczność w delegowaniu, rozliczaniu, ewaluacji i innych swoich działaniach?

  • Czy można stworzyć uniwersalne mapy albo nawet instrukcje wywierania wpływu na współpracowników?