Tak, w przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny lub bez wcześniejszego powiadomienia naliczona jest opłata w wysokości pełnej stawki za sesję. Przypominamy jednak o możliwości przełożenia wizyty na inny termin bez ponoszenia dodatkowych kosztów.