Tak, po dokonaniu płatności online, klient otrzymuje fakturę / paragon drogą elektroniczną na podany adres e-mail. W razie potrzeby klient może również poprosić o fakturę w wersji papierowej podczas wizyty w palcówce.