Tak, istnieje elastyczność co do formy terapii. Jeśli w trakcie procesu terapeutycznego okaże się, że inna forma terapii mogłaby być bardziej efektywna, specjalista może zaproponować takie rozwiązanie.