Tak, klient ma prawo zrezygnować z terapeuty w dowolnym momencie. Ważne jest, aby znaleźć terapeutę, z którym czuje się Państwo komfortowo i zaufanie.