Standardowo sesja terapeutyczna trwa 50 min. Czas ten może się różnić w zależności od rodzaju terapii i indywidualnych potrzeb klienta.