Terapia może być pomocna w różnych sytuacjach życiowych, takich jak trudności emocjonalne, problemy interpersonalne, kryzysy życiowe, utrata bliskiej osoby, doświadczanie lęku czy depresji, a także w celu rozwijania osobistego potencjału.