Oferta

Coaching

Coaching to interaktywny proces, w którym coach (trener) wspiera klienta (coachee) w osiąganiu określonych celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Głównym celem coachingu jest rozwijanie potencjału jednostki, pomaganie w identyfikacji celów, ustalania strategii osiągania sukcesu i rozwijanie umiejętności potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Jak wygląda proces coachingowy:

  1. Ustalanie celów: Pierwszym krokiem w procesie coachingowym jest ustalenie celów, które klient chce osiągnąć. Mogą to być cele związane z karierą, rozwojem osobistym, związkami czy zdrowiem.
  2. Ewaluacja sytuacji: Coach pomaga w zrozumieniu obecnej sytuacji klienta, identyfikując mocne strony, obszary do poprawy, szanse i wyzwania. Ewaluacja stanowi punkt wyjścia do określenia, jakie kroki będą konieczne do osiągnięcia celów.
  3. Planowanie działań: Razem z coachem klient opracowuje plan działań, który obejmuje konkretne kroki do podjęcia w kierunku osiągnięcia celów. Plan ten może uwzględniać terminy, etapy postępu i zasoby potrzebne do jego realizacji.
  4. Wsparcie i motywacja: Coach pełni rolę wsparcia i motywacji dla klienta. Wspólnie z nim pracuje nad eliminacją przeszkód, które mogą pojawić się na drodze do celu oraz pomaga utrzymać wysoki poziom motywacji.
  5. Rozwijanie umiejętności: W trakcie coachingu klient rozwija różne umiejętności, które są istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów. Mogą to być umiejętności zarządzania czasem, komunikacji, rozwiązywania problemów czy radzenia sobie ze stresem.
  6. Praca nad świadomością: Coach wspiera klienta w rozwijaniu świadomości swoich własnych myśli, uczuć i zachowań. Pomaga klientowi zrozumieć, jak te elementy wpływają na jego działania i jak można je lepiej wykorzystać.
  7. Sesje coachingowe: Sesje coachingowe są głównym narzędziem pracy. Mogą odbywać się osobiście, telefonicznie lub online. W trakcie sesji coach zadaje pytania, prowokuje refleksję i pomaga klientowi samodzielnie znaleźć odpowiedzi i rozwiązania.
  8. Feedback: Coach dostarcza klientowi regularnego feedbacku na temat postępów, a także informacji zwrotnej dotyczącej jego działań i postawy. To pozwala na modyfikowanie planu działania w zależności od indywidualnych potrzeb.
  9. Cele SMART: Cele wyznaczone w trakcie coachingu są zazwyczaj SMART, czyli konkretnie określone, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.
  10. Zakończenie coachingu: Coaching zazwyczaj ma ustalony okres czasu. Zakończenie procesu obejmuje ocenę osiągniętych celów, podsumowanie zdobytych umiejętności i przygotowanie do samodzielnego kontynuowania rozwoju.

Coaching jest elastycznym procesem, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów klienta. Kluczowe jest zaufanie i otwarta komunikacja między coachem a klientem, co umożliwia efektywną współpracę i osiąganie zamierzonych rezultatów.

Odpowiedz na kilka pytań.
Nasz zespół specjalistów czeka na Ciebie.

Wiemy, jak zadbać o Twoje emocje.

Jeśli chcesz zawsze mieć pod ręką moc nowości ze świata psychologii, psychoterapii i coachingu, porady ekspertów, przydatne tipy na stresujące sytuacje i proste odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, zostaw nam swój adres mailowy. Raz na kwartał na Twoją skrzynkę wpadnie kwartalnik „Dobry psycholog” – magazyn dedykowany wszystkim tym, którzy szukają wartościowej wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii i coachingu.