Oferta

Konsultacja pedagogiczna dla rodziców i opiekunów

Indywidualna konsultacja pedagogiczna skierowana do rodziców/opiekunów dotyczy wsparcia w lepszym zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami związanymi z wychowaniem dziecka.

Poprzez sesje skoncentrowane na zdrowiu psychicznym rodziny, technikach oraz strategiach komunikacyjnych, terapeuta pomaga rodzinom w budowaniu zdrowych relacji i efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami. Konsultacje pedagogiczne dla rodziców/opiekunów obejmują szereg obszarów, m.in:

  1. Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi skierowane do rodziców/opiekunów, którzy doświadczają trudności w wychowaniu swoich dzieci takich jak: niepowodzenia edukacyjne, wagary, trudności w współpracy w grupie, zachowanie prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości czy zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza oraz trudności w współpracy szkoła-dom.
  2. Porady dotyczące prawidłowości rozwojowych: wsparcie rodziców/opiekunów w zrozumieniu etapów rozwoju ich dziecka, zarówno w okresie wczesnego dzieciństwa, jak i w młodszym wieku szkolnym.
  3. Rozwiązanie problemów rodzinnych: pomoc rodzicom/opiekunom w radzeniu sobie z problemami takimi jak rozwody, zdrady, adopcje czy też samotne rodzicielstwo.
  4. Strategie wychowawcze: wsparcie w identyfikacji nowych strategii wychowawczych, a także radzeniu sobie z trudnościami w zachowaniu dziecka i konfliktami w domu.
  5. Porady dotyczące podejmowania decyzji: pomoc rodzicom/opiekunom w budowaniu pewności siebie w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących edukacji i rozwoju ich dziecka.
  6. Zdrowe relacje rodzinne: wsparcie w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych i tworzeniu harmonijnego środowiska domowego, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania całej rodziny.

W razie potrzeby, terapeuta może skierować na dalszą konsultację pedagogiczną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną.