Oferta

Pakiet 3 spotkań z terapeutą pedagogicznym

Pakiet 3 spotkań z terapeutą pedagogicznym skierowany jest do dzieci i młodzieży, które doświadczają różnego rodzaju nienormatywnych zachowań, takich jak:

 • unikanie kontaktu z innymi, brak kontaktu wzrokowego, niechęć do przytulania się.
 • brak zainteresowania otoczeniem, brak reakcji na własne imię lub próby przywołania.
 • niewskazywanie na przedmioty, niekomunikatywność w wyrażaniu własnych potrzeb.
 • dominacja schematów w zabawie, np. fiksacje na konkretnych zabawkach lub przedmiotach.
 • zaburzenia mowy, brak prób komunikacji.
 • nadwrażliwość lub podwrażliwość na bodźce sensoryczne.
 • brak przyjaciół, izolacja społeczna, unikanie kontaktu z rówieśnikami.
 • problemy w przedszkolu lub szkole, częsta absencja, trudności w skupieniu się na zadaniach.

Wsparcie skierowane do:

 1. Dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu: trudności z czytaniem, pisaniem, matematyką, koncentracją, zachowaniem, trudności w dostosowaniu się do wymagań szkolnych/przedszkolnych lub konflikty w szkole/przedszkolu.
 2. Dzieci i młodzieży z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju (np. ADHD): trudności m.in. z koncentracją czy nadmierną impulsywnością.
 3. Dzieci i młodzieży z symptomami spektrum autyzmu, zespołu Aspergera: trudności z komunikacją społeczną czy też elastycznością myślenia.
 4. Dzieci i młodzieży z specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takie jak dysleksja czy dysgrafia: trudności z czytaniem, pisaniem lub innymi aspektami nauki związanej z językiem.

Pakiet 3 spotkań został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom/opiekunom, poprzez następujące kroki:

Spotkanie 1 Wywiad z rodzicami lub opiekunami: Proces rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami/opiekunami, podczas którego terapeuta zgłębia historię, kontekst oraz obecne wyzwania ich dziecka. Ten krok pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji i zrozumienie potrzeb rodziny.

Spotkanie 2 Rozmowa z dzieckiem: Następnie terapeuta spotyka się bezpośrednio z dzieckiem, aby ocenić jego potrzeby, nawiązać z nim bezpośredni kontakt i komunikację. Takie spotkanie umożliwia terapeucie lepsze zrozumienie perspektywy i doświadczeń młodego człowieka.

Spotkanie 3 Wspólne planowanie dalszej współpracy: Na podstawie zebranych informacji z wywiadu rodziców/opiekunów i spotkania z dzieckiem, terapeuta i rodzice/opiekunowie wspólnie planują dalszą współpracę uwzględniając indywidualne potrzeby rodziny i dziecka. Wspólnie analizują wyniki, omawiają cele terapeutyczne i decydują o strategiach interwencji, które mogą być najbardziej skuteczne w przypadku konkretnego dziecka.

W razie potrzeby, terapeuta może skierować na dalszą konsultację pedagogiczną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną.