Oferta

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to specjalizowana forma terapii, która jest dostosowana do unikalnych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dzieci oraz młodzieży. Jak wygląda psychoterapia dla tej grupy wiekowej:

  1. Ewaluacja i ocena: Na początku terapeuta przeprowadza ewaluację, aby zrozumieć specyficzne trudności młodych pacjentów. Współpracuje także z rodzicami, nauczycielami i innymi opiekunami, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji.
  2. Nawiązywanie relacji: Terapeuta stara się nawiązać pozytywną relację, tworząc bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym młody pacjent może wyrażać swoje uczucia i myśli.
  3. Zastosowanie technik dostosowanych do wieku: Terapeuci stosują różnorodne techniki dostosowane do wieku młodego pacjenta, takie jak gry, rysunek, zabawy czy storytelling, aby w ten sposób ułatwić wyrażanie emocji i myśli.
  4. Praca nad samoświadomością: Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć i nazwać swoje emocje, identyfikować myśli i reakcje, a także rozwijać zdolności rozumienia siebie.
  5. Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem: Terapeuta wspiera w nauce skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, a także w rozwijaniu zdolności do rozwiązywania problemów i zarządzania stresem.
  6. Praca z rodziną: W przypadku dzieci, terapeuta często współpracuje z rodziną, pomagając rodzicom zrozumieć i radzić sobie z trudnościami dziecka. Rodzice mogą również być zaangażowani w proces terapeutyczny.
  7. Rozwijanie umiejętności społecznych: W przypadku trudności w relacjach z rówieśnikami, terapeuta pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, aby pomóc młodemu pacjentowi w poprawie interakcji społecznych.
  8. Zabawy terapeutyczne: Dla dzieci młodszych terapeuci często wykorzystują zabawy terapeutyczne, które pozwalają dziecku wyrazić się poprzez działanie i kreatywność.
  9. Monitorowanie postępów: Terapeuci regularnie monitorują postępy i dostosowują plan terapeutyczny zgodnie z aktualnymi potrzebami młodych pacjentów.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomaga w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami, takimi jak trudności emocjonalne, zachowania problematyczne, problemy szkolne czy trudności w relacjach. Kluczową rolę odgrywa tu zaufana relacja z terapeutą, dostosowanie technik terapeutycznych do wieku i specyficznych potrzeb młodego pacjenta, a także zaangażowanie rodziców lub opiekunów w proces terapeutyczny.

Odpowiedz na kilka pytań.
Nasz zespół specjalistów czeka na Ciebie.

Wiemy, jak zadbać o Twoje emocje.

Jeśli chcesz zawsze mieć pod ręką moc nowości ze świata psychologii, psychoterapii i coachingu, porady ekspertów, przydatne tipy na stresujące sytuacje i proste odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, zostaw nam swój adres mailowy. Raz na kwartał na Twoją skrzynkę wpadnie kwartalnik „Dobry psycholog” – magazyn dedykowany wszystkim tym, którzy szukają wartościowej wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii i coachingu.