Oferta

Psychoterapia par

Psychoterapia par to specjalistyczna forma terapii, która skupia się na pracy z dwoma partnerami jednocześnie, wspierając ich w radzeniu sobie z trudnościami w związku, komunikacją i problemami emocjonalnymi. Jak wygląda psychoterapia par:

  1. Ewaluacja i ocena: Na początku terapeuta przeprowadza ewaluację, aby zrozumieć dynamikę związku, historię partnerów, ich obecne trudności i cele, które chcieliby osiągnąć w trakcie terapii.
  2. Nawiązywanie relacji: Terapeuta stara się zbudować bezpieczne i wspierające środowisko, aby partnerzy czuli się swobodnie dzieląc się swoimi myślami, uczuciami i obawami. Nawiązanie zaufanej relacji terapeutycznej jest kluczowe dla skutecznej terapii.
  3. Ustalanie celów terapeutycznych: Wspólnie z partnerami terapeuta ustala cele terapeutyczne, czyli konkretne obszary, nad którymi chcą pracować. Mogą to być kwestie związane z komunikacją, intymnością, zaufaniem czy radzeniem sobie z konfliktami.
  4. Analiza wzorców komunikacyjnych: Terapeuta pomaga partnerom zrozumieć wzorce komunikacyjne, które mogą przyczyniać się do konfliktów. Może to obejmować identyfikację destrukcyjnych sposobów komunikacji i wspieranie w rozwijaniu bardziej efektywnych strategii.
  5. Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi: Terapeuta pomaga partnerom w rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji, w tym uważnego słuchania, wyrażania uczuć, jasnego formułowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.
  6. Rozwijanie zrozumienia emocji: Praca nad zrozumieniem i akceptacją emocji partnerów jest kluczowa. Terapeuta wspiera partnerów w identyfikowaniu i wyrażaniu swoich uczuć oraz zrozumieniu, jak emocje wpływają na ich zachowania i relacje.
  7. Praca nad intymnością i bliskością: Jeśli jednym z celów terapii jest poprawa intymności i bliskości w związku, terapeuta może prowadzić sesje skierowane na budowanie więzi emocjonalnej, intymności fizycznej i wzajemnego zrozumienia.
  8. Praca nad zaufaniem: W przypadku problemów z zaufaniem, terapeuta pomaga partnerom zidentyfikować przyczyny braku zaufania i rozwijać strategie odbudowy zaufania w związku.
  9. Eksploracja indywidualnych potrzeb: Terapeuta pomaga partnerom zidentyfikować i zrozumieć swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania w związku, a następnie wspiera w negocjowaniu kompromisów i znalezieniu równowagi.
  10. Praca nad planem działań: Na koniec terapeuta wspólnie z partnerami opracowuje plan działań, który może obejmować konkretne kroki, które partnerzy podejmą poza sesjami terapeutycznymi w celu utrzymania pozytywnych zmian.

W procesie terapeutycznym kluczowe jest zaangażowanie obu partnerów oraz ich otwartość na zmiany. Aby utrzymać pozytywne efekty, ważne jest również kontynuowanie pracy nad związkiem po zakończeniu terapii.

Odpowiedz na kilka pytań.
Nasz zespół specjalistów czeka na Ciebie.

Wiemy, jak zadbać o Twoje emocje.

Jeśli chcesz zawsze mieć pod ręką moc nowości ze świata psychologii, psychoterapii i coachingu, porady ekspertów, przydatne tipy na stresujące sytuacje i proste odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, zostaw nam swój adres mailowy. Raz na kwartał na Twoją skrzynkę wpadnie kwartalnik „Dobry psycholog” – magazyn dedykowany wszystkim tym, którzy szukają wartościowej wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii i coachingu.