Oferta

Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży

Terapia behawioralna skupia się na zmianie niepożądanych zachowań poprzez identyfikację i modyfikację myśli, przekonań oraz reakcji emocjonalnych.

Poprzez indywidualne podejście i wykorzystanie odpowiednich technik, terapeuta pomaga dzieciom i młodzieży w rozwijaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych mających wpływ na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

Terapia behawioralna skierowana jest do:

  1. Dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które doświadczają szerokiego spektrum trudności rozwojowych mających wpływ na ich funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i komunikacyjne.
  2. Dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, które potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych.
  3. Dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, które często charakteryzują się wysokim funkcjonowaniem intelektualnym, ale mogą mieć trudności w zakresie komunikacji społecznej i nawiązywaniu relacji.
  4. Dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi, które wykazują trudności w radzeniu sobie ze swoimi emocjami, mogą przejawiać agresywne zachowania lub mają trudności w dostosowaniu się do norm społecznych.

W razie potrzeby, terapeuta może skierować na dalszą konsultację pedagogiczną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną.