Oferta

Terapia psychologiczna młodzieży

Terapia psychologiczna młodzieży różni się od terapii dla dorosłych ze względu na specyficzne potrzeby rozwojowe i komunikacyjne. Jak wygląda terapia psychologiczna dla młodzieży:

  1. Formy ekspresji kreatywnej: Terapeuta dla młodzieży często korzysta z różnych form ekspresji kreatywnej, aby ułatwić młodemu człowiekowi wyrażanie emocji, zwłaszcza gdy mają trudności z werbalnym wyrażaniu swoich uczuć.
  2. Diagnoza i ocena: Na podstawie zebranych informacji, psycholog może przeprowadzić diagnozę, aby dokładnie ocenić trudności i wyzwania.
  3. Cele terapeutyczne: Wspólnie z rodzicami psycholog określa cele terapeutyczne. Mogą to być cele związane z radzeniem sobie z emocjami, rozwiązaniem konkretnych problemów czy poprawą relacji z innymi.
  4. Praca z rodzicami: Terapia często obejmuje również pracę z rodzicami. Psycholog udziela wsparcia rodzicom, pomaga zrozumieć ich dziecko, dostarcza narzędzi wychowawczych oraz wspiera w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych.
  5. Terapia indywidualna: W trakcie sesji terapeutycznych psycholog stosuje różnorodne techniki dostosowane do wieku i potrzeb. Celem jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie, rozwijanie samoświadomości i poprawa funkcjonowania emocjonalnego.
  6. Monitorowanie postępów: Psycholog regularnie monitoruje postępy w osiąganiu celów terapeutycznych, dostosowuje podejście w miarę potrzeb i utrzymuje otwartą komunikację, również z rodzicami.