Oferta

Terapia sensoryczna dla dzieci i młodzieży

Terapia sensoryczna skupia się na poprawie integracji sensorycznej i regulacji zmysłów poprzez aktywizację oraz odpowiednie dostosowanie bodźców. Wykwalifikowany terapeuta wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki, aby pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć i regulować swoje zmysły. Celem terapii jest zmniejszenie problemów behawioralnych, emocjonalnych i społecznych oraz poprawy jakości życia.

Terapia sensoryczna skierowana jest do:

  1. Dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które doświadczają trudności rozwojowych mogących wpływać na ich zdolność do przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne.
  2. Dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, które mogą mieć trudności w przetwarzaniu i regulacji bodźców sensorycznych
  3. Dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, które mogą mieć trudności w przetwarzaniu i interpretacji bodźców sensorycznych
  4. Dzieci i młodzieży nadwrażliwe na bodźce sensoryczne, które reagują nadmiernie na np. hałas, światło, dotyk
  5. Dzieci i młodzieży podwrażliwe na bodźce sensoryczne, które reagują słabo lub nieprawidłowo na bodźce sensoryczne
  6. Dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, które mają zaburzenia neurologiczne, takie jak ADHD, zaburzenia napięcia mięśniowego, opóźnienie rozwoju mogące wpływać na ich zdolność do przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne.

W razie potrzeby, terapeuta może skierować na dalszą konsultację pedagogiczną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną.