Aleksandra Szałapska

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

  • Konsultacja rodzinna

  • Terapia młodzieży

  • Interwencja kryzysowa

Obszary wsparcia

  • kryzys emocjonalny

  • stany lękowe i stres

  • trudności w relacjach

  • trudności z komunikacją

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalnościami: psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

Praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie w procesie realizacji całościowej ścieżki certyfikacyjnej terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od 2022 roku Aleksandra realizuje się zawodowo również jako psycholog i interwent kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Swój warsztat pracy doskonali poprzez regularne superwizje oraz uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych oraz w pomaganiu w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami emocjonalnymi czy relacyjnymi.