Anna Gacka

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna

 • Coaching osobisty

 • Coaching kariery

sesje w języku polskim i angielskim

Obszary wsparcia

 • wypalenie zawodowe
 • wypalenie emocjonalne

 • work-life balance

 • dobrostan i jakość życia

 • radzenie sobie ze stresem

 • zmiana zawodowa

 • rozwój osobisty

 • kryzys środka życia

Anna jest psycholożką, coachką i trenerką z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, “Coaching w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz “Zarządzanie personelem” na AGH.

Przez wiele lat pracowała jako konsultantka, zajmując się diagnozą osobowości, zdolności poznawczych i inteligencji emocjonalnej w środowisku pracy, a także identyfikowaniem potencjału rozwojowego i oceną kompetencji.

Udzielając wsparcia psychologicznego, pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), wykorzystując jednocześnie sprawdzone techniki coachingowe i narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ). W swojej pracy, poza tradycyjnymi metodami, wykorzystuje też chętnie karty i gry coachingowe Points of You®.

Anna specjalizuje się w obszarach związanych z: budowaniem dobrostanu psychicznego i podnoszeniem jakości życia, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu i emocjonalnemu, radzeniem sobie ze stresem, wzmacnianiem poczucia własnej wartości, identyfikowaniem osobistych zasobów, budowaniem odporności psychicznej, rozwojem osobistym, wzmacnianiem poczucia sensu i osiąganiem życiowych celów.

W zakresie rozwoju zawodowego pomoże Ci: określić cele rozwojowe, zbudować motywację do ich osiągnięcia, określić posiadane zasoby, ustalić inspirujący plan działania, monitorować postępy, identyfikować trudności i zmienić nastawienie oraz niewspierające przekonania, zapobiegać wypaleniu zawodowemu, identyfikować przyczyny wypalenia, ustalić plan zmiany relacji z pracą oraz zadbać o równowagę pomiędzy pracą a innymi obszarami życia.