Anna Grochowicz

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

  • Terapia uzależnień

Obszary wsparcia

  • kryzys emocjonalny

  • trudności w relacjach

  • trudności z komunikacją

  • uzależnienie od środków psychoaktywnych

  • współuzależnienie

Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Uczestniczka całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w którym podstawowe dwa podejścia to podejście psychodynamiczne i psychodrama. Trenerka i członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Anna pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym psychologa i terapeuty. Uczestniczy w superwizjach i korzysta z terapii własnej. Bezustannie rozwija swój warsztat, biorąc udział w szkoleniach. W pracy kieruje się zasadą holistycznego podejścia oraz budowania relacji terapeutycznej opartej na szacunku i akceptacji. Wierzy w to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i zasoby, aby zmienić swoje życie.

Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, osobami eksperymentującymi z narkotykami oraz tymi, dla których używanie takich środków wydaje się jedyną drogą do poradzenia sobie z napięciem, stresem czy innymi życiowymi trudnościami. Wspiera również rodziny i bliskich osób zażywających substancje psychoaktywne.

Pomaga osobom dorosłym, które doświadczają trudności związanych z budowaniem relacji, wyrażaniem emocji, niskim poczuciem własnej wartości i zaburzeniami nastroju.

Towarzyszy także tym, którzy chcieliby dokonać zmiany w życiu, przyjrzeć się swoim celom życiowym i wartościom, rozwijać asertywność, kształcić umiejętność komunikacji, wyrażania emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

Anna na co dzień pracuje również w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych w Pławniowicach, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe. Regularnie uczestniczy w zebraniach klinicznych i superwizjach. Prowadzi grupę wsparcia i zapobiegania nawrotom dla pacjentów, którzy ukończyli terapię i uczestniczą w programie readaptacji społecznej. Pracuje także jako psycholog w Centrum Psychoterapii w Warszawie, gdzie prowadzi poradnictwo i konsultacje dla osób dorosłych.