Dominika Wójtowicz

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

  • Konsultacja rodzinna

  • Terapia młodzieży

  • Konsultacja psychodietetyczna

  • Poradnictwo psychodietetyczne

Obszary wsparcia

  • kryzys emocjonalny

  • trudności w relacjach

  • rozwój osobisty

  • zmiana nawyków żywieniowych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie w pracy z pacjentem Dominika nabywała w trakcie praktyk i staży z osobami dorosłymi i seniorami (Instytut Psychoterapii i Seksuologii, Centrum Badań Psychologicznych s.c., Stowarzyszenie Mocni Razem), szkoleń (Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania) oraz pracy z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obecnie współpracuje również z Centrum Obsługi Studenta na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów dotyczące szeroko pojętego funkcjonowania psychicznego.

Stale doskonali swój warsztat poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, warsztatach i szkoleniach, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.