Iryna Biloblotska

 • Konsultacja psychologiczna

 • Terapia psychologiczna

 • Konsultacja rodzinna

 • Terapia młodzieży

sesje w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim

Obszary wsparcia

 • kryzys emocjonalny

 • stany lękowe i stres

 • trudności w relacjach

 • różnorodność płciowa i seksualna

 • relacje niemonogamiczne, otwarte związki

 • osoby LGBT+

 • osoby praktykujące BDSM

Psycholożka, która w swojej praktyce stosuje holistyczne oraz procesowe podejście. Pracuje poprzez analizę transakcyjną, gestalt podejście do kontaktu, art terapię. Prowadzi indywidualne konsultacje młodzieży, osób dorosłych oraz grupy wsparcia.

Iryna specjalizuje się w diagnozowaniu i pracy ze stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, kryzysami, poczuciem bezradności, przeżywaniem rozpaczy, przeżywaniem permanentnego stresu.

Dodatkowymi obszarami jej zainteresowań są: wsparcie w trudnych relacjach z rodzicami, bliskimi, relacjami w pracy. Chętnie udziela wsparcia w polepszeniu jakości życia, w rozpoznawaniu oraz akceptacji różnych emocji i uczuć — swoich jak również innych osób.

Na co dzień wierna idei, że ciało zawsze mówi prawdę. Ciało podpowie, kiedy postąpiliśmy niezgodnie ze swoimi odczuciami lub coś stłumiłyśmy. Odczuwamy to fizycznym dyskomfortem, chorobą albo bólem. Ciało uczy słyszeć siebie i podejmować decyzję sercem. „Wiem, że drugą stroną kryzysu zawsze są możliwości, zmiany i rozwój” – dodaje.

Ważnym obszarem jej zainteresowań i pracy zawodowej jest przestrzeń GSRD friendly (Gender Sexual and Relationship Diversity, czyli różnorodność płciowa, seksualna i związków). Nie patologizuje praktyk fetyszowych i BDSM, jest otwarta na ludzi, którzy mają relacje niemonogamiczne oraz otwarte związki, ale także na wszystkie te osoby, których tożsamości i ciała nie są binarne płciowo.

Pracuje pod stałą superwizją.