Jakub Gąsior

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

  • Konsultacja kryzysowa

  • Diagnoza psychologiczna ADHD

Obszary wsparcia

  • kryzys emocjonalny

  • stany lękowe i stres

  • trudności w relacjach

  • ofiary przemocy

  • trudności związane z ADHD

Jakub uzyskał tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS, gdzie zdobył solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnej pracy w dziedzinie psychologii.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w różnorodnych środowiskach, począwszy od praktyki zawodowej w szpitalu psychiatrycznym w Toszku, gdzie nabył głęboką wiedzę dotyczącą obszaru zaburzeń psychicznych. Obecnie kontynuuje swoją profesjonalną ścieżkę, pracując zarówno w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, jak i w ośrodku rehabilitacji dziennej.

Jest zwolennikiem ciągłego doskonalenia zawodowego, dlatego regularnie uczestniczy w szkoleniach, aktualizując swoją wiedzę i poszerzając umiejętności. W swojej praktyce wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii ACT, dążąc do skutecznych rozwiązań i pomagając pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami oraz cierpieniem.

Jakub skupia się na indywidualnych potrzebach, zasobach i wartościach swoich pacjentów, angażując ich w proces wspólnego wypracowywania rozwiązań.

Jego praca obejmuje obszar wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych doświadczających trudności związanych z emocjami, relacjami międzyludzkimi, ADHD, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, stresem, doświadczeniami przemocy, kryzysem emocjonalnym, zaburzeniami nastroju oraz innymi aspektami ludzkiego życia.

Uznając znaczenie relacji wspierającej jako fundamentu procesu terapeutycznego, jego podejście charakteryzuje się empatią i skoncentrowaniem na potrzebach pacjenta. W swojej praktyce stawia na serdeczność i przyjazne podejście, tworząc atmosferę pełną ciepła i zrozumienia. Chce, aby wszyscy pacjenci czuli się otoczeni troską i komfortem.

W swojej praktyce Jakub kładzie duży nacisk na współpracę, gdzie wspólnie z pacjentem tworzy zespół i poszukuje rozwiązań. Swój warsztat pracy opiera na poprawie jakości życia, rozwiązywaniu doświadczanych problemów oraz łagodzeniu osobistych cierpień.