Joanna Zimała

  • Psychoterapia uzależnień młodzieży i dorosłych

  • Rozwój i doradztwo zawodowe

  • Interwencja kryzysowa

Obszary wsparcia

  • trudności emocjonalne

  • trudności wychowawcze

  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych

  • uzależnienia behawioralne

  • rozwój osobisty i zawodowy

  • kryzys zawodowy (utrata pracy, zmiana pracy)

Joanna z wykształcenia jest mgr Terapii pedagogicznej z Pedagogiką specjalną oraz Doradcą zawodowym.

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach i posiada uprawnienia Specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyła również szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczania Picia (POP).

W pracy gabinetowej towarzyszy ludziom w procesie zmiany w zakresie używania substancji psychoaktywnych jak również prowadzi konsultacje w zakresie wyboru lub zmiany osobistej ścieżki kariery zawodowej.

Pracuje głównie z młodzieżą i osobami dorosłymi.