Julia Więckowska

 • Konsultacja psychologiczna

 • Terapia psychologiczna

 • Konsultacja rodzinna

 • Terapia młodzieży

 • Interwencja kryzysowa

Obszary wsparcia

 • problemy w relacjach interpersonalnych

 • zaburzenia lękowe i depresyjne

 • kryzys emocjonalny

 • wsparcie w przeżywaniu żałoby

 • konflikty w rodzinie

 • radzenie sobie ze stresem

 • trudności po zdarzeniach traumatycznych (PTSD)

Julia jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła jednolite, 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Ponadto jest psychotraumatologiem w trakcie szkolenia. Odbyła roczny staż na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Altermed w Katowicach, a obecnie pracuję w Centrum Rehabilitacji Społecznej dla osób chorych psychicznie.

Na co dzień Julia pracuje zarówno interwencyjnie w sytuacjach kryzysowych jak i w formie długoterminowego wsparcia psychologicznego. Jest wyszkolona w pracy z osobami, które przeżyły zdarzenia traumatyczne w postaci różnych rodzajów przemocy doznawanej od osób obcych i bliskich, katastrof naturalnych czy wypadków komunikacyjnych.

Pracuje metodami opartymi na dowodach naukowych, które są skuteczne w leczeniu zaburzeń potraumatycznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą powiązań między zaburzeniami osobowości a doświadczeniami traumatycznymi.