Justyna Wąs

  • Konsultacja rodzinna

  • Terapia dzieci

  • Terapia młodzieży

  • Diagnoza psychologiczna ADHD

Obszary wsparcia

  • psychoedukacja dzieci i młodzieży

  • trudności emocjonalne dzieci i młodzieży

  • kompetencje emocjonalno-społeczne

  • zaburzenia zachowania

  • dzieci i młodzież z potrzebą kształcenia specjalnego

  • poradnictwo dla rodziców

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologii ze specjalnością kliniczno-sądową oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Aktualnie studiuje na kierunku Seksuologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w areszcie śledczym, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolach i szkołach.

Obecnie Justyna pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą.

Nadal pracuje w placówkach oświatowych, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, TUS, psychoedukację i poradnictwo dla rodziców.

Stale poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje zawodowe, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prywatnie jest żoną i mamą. Jej pasją są podróże i muzyka.