Karolina Pastucha

 • Konsultacja rodzinna

 • Terapia dzieci

 • Terapia młodzieży

 • Konsultacja seksuologiczna

 • Terapia seksuologiczna

 • Konsultacja psychologiczna par

 • Poradnictwo psychologiczne par

 • Konsultacja psychodietetyczna

 • Poradnictwo psychodietetyczne

Obszary wsparcia

 • trudności w sferze seksualnej

 • ofiary przemocy seksualnej

 • osoby LGBT+

 • osoby zmieniające płeć

 • osoby ze spektrum autyzmu

 • osoby z Zespołem Aspergera

 • zmiana nawyków żywieniowych

 • anoreksja, bulimia i otyłość

 • problemy wychowawcze

 • uzależnienie od telefonu, komputera

 • uzależnienie od masturbacji, pornografii i seksu

 • uzależnienie od środków psychoaktywnych

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem seksuolożki oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychodietetyki.

Jako seksuolog kliniczny, Karolina specjalizuje się w terapii par i osób z problemami w sferze seksualnej, a także udziela wsparcia osobom uzależnionym od masturbacji, pornografii i seksu. Jej praktyka obejmuje również wsparcie dla społeczności LGBT+, osób planujących lub zmieniających płeć oraz tych borykających się z brakiem akceptacji otoczenia, osobom niebinarnym, aseksualnym oraz homoseksualnym jak i ich rodzinom, które mają problem z akceptacją odmienności bliskich im osób.

Dodatkowo, zajmuje się pomocą ofiarom przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej, oraz udziela wsparcia psychologicznego sprawcom przemocy.

W obszarze psychodietetyki, Karolina skupia się na pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, bulimia i otyłość. Jej podejście motywacyjne wspiera ludzi w zmianie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

Obecnie studiuje na 3 semestrze w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego kierunek Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i terapia z osobami ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera. Dzięki temu poszerza swoje kompetencje, oferując wsparcie dzieciom i dorosłym ze spektrum Autyzmu i ich rodzinom.

Karolinę cechuje profesjonalizm, solidna wiedza oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, co przekłada się na skuteczną pracę terapeutyczną i wsparcie dla różnorodnych grup pacjentów.