Magdalena Doroś

  • Konsultacja rodzinna

  • Terapia dzieci

Obszary wsparcia

  • dzieci z trudnościami emocjonalnymi

  • dzieci z zaburzeniami zachowania

  • dzieci ze spektrum autyzmu

  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

  • dzieci z zaburzeniami mowy

  • dzieci z trudnościami adaptacyjnymi

Magdalena jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego, a także Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Stale uczestniczy w wielu formach doskonalenia zawodowego. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistycznym Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Magdalena posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy o typie afazji, dziećmi z problemami neurorozwojowymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, z zagrożeniem o niedostosowaniu społecznym.

Oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i ich rodzin. Udziela wsparcia psychologicznego całej rodzinie.