Małgorzata Kowalska

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

sesje w języku polskim i niemieckim

Obszary wsparcia

  • terapia traumy

  • stany lękowe

  • zaburzenia depresyjne

  • zaburzenia adaptacyjne

  • zaburzenia psychosomatyczne

  • zaburzenia osobowości

Psycholożka ze specjalnością kliniczną oraz ukończonym kursem terapii traumy w oparciu o neurobiologię interpersonalną.

W swojej pracy zawodowej Małgorzata osiąga doskonałe efekty, dzięki zastosowaniu różnych metod psychoterapeutycznych oraz interwencji w ramach leczenia opartego na współpracy. Znana z wdrażania skutecznych narzędzi, które umożliwiają pacjentom przyjęcie nowych postaw wobec różnych sytuacji życiowych. Dzięki temu, że ukończyła kurs terapii traumy, jeszcze skuteczniej wspiera osoby doświadczające różnych wydarzeń życiowych przekraczających ich bieżące zasoby, przy użyciu narzędzi pracy z ciałem.

W swojej pracy terapeutycznej kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z niemieckimi klinikami (Fachklinik St. Lukas für Psychosomatik und Psychotherapie, kbo-Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie, Haar), gdzie uczono ją technik EMDR i pracy z pacjentem z PTSD, PTSD complex.

Małgorzata prowadziła autorskie warsztaty dla kobiet na emigracji, które miały na celu wspierać jednostki w procesach adaptacyjnych poza granicami ojczyzny.

Specjalizuje się w pracy z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, adaptacyjnymi, psychosomatycznymi, a także zaburzeniami osobowości. Do współpracy zaprasza także osoby, które cierpią z powodu przeżytych traum, w tym traum relacyjnych lub skarżą się na objawy spowodowane chronicznym stresem.

Bezustannie gotowa na nowe wyzwania, swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.