Małgorzata Wasiak-Kubulus

 • Doradztwo zawodowe

 • Coaching kariery

 • Coaching osobisty

 • Konsultacja kryzysowa

 • Fotografoterapia

 • Mindfulness z fotografią

 • stany depresyjne

 • stany pobudzenia

 • zarządzanie stresem

 • wypalenie zawodowe

 • kryzys decyzyjny i emocjonalny

 • lęki dotyczące zmian życiowych

 • osoby czynne zawodowo przed zmianą stanowiska, firmy, zawodu

 • młodzież szkolna przed wyborem szkoły wyższej

 • studenci i młode osoby przed wyborem pierwszej pracy

 • osoby bezrobotne lub powracające na rynek pracy

Małgorzata posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze zdrowia psychicznego, usług doradczych i coachingowych, a także rozwoju osobistego i kariery zawodowej. Swoje sesje terapeutyczno-coachingowe prowadzi z wykorzystaniem fotografii oraz praktyk mindfulness.

Oferuje wsparcie socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne, które skupia się na rozwijaniu samoświadomości talentów, wartości, cech osobowości oraz pokonywaniu stresu i kontrolowaniu emocji. Pomaga w podejmowaniu życiowych decyzji, radzeniu sobie w stanach kryzysowych, okresach niepowodzeń czy stanów okołodepresyjnych.

Jej 30-letnie doświadczenie w biznesie, w tym ponad 20 lat w sprzedaży produktów i usług oraz 15 lat w zarządzaniu personelem, czyni ją wyjątkowym ekspertem w dziedzinie rozwoju zawodowego. Małgorzata szkoli z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, współpracy zespołowej, motywacji oraz zarządzania coachingowego dla pracowników i kadry zarządzającej, wykorzystując gry i ćwiczenia zespołowe oraz pracę z fotografią rozwojową lub terapeutyczną.