Patrycja Grabarczyk

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży

 • Poradnictwo dla dzieci i młodzieży

 • Pisemna opinia diagnozy funkcjonalnej

 • Konsultacja pedagogiczna dla rodziców

 • Konsultacja pedagogiczna dla młodzieży

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

 • Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży

 • Terapia sensoryczna dla dzieci i młodzieży

Obszary wsparcia

 • trudności poznawcze

 • trudności emocjonalne

 • trudności społeczne

 • dzieci w spektrum autyzmu

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 • młodzież z niepełnosprawnością intelektualną

Terapeutka pedagogiczna, oligofrenopedagożka, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, przyszła psycholożka dziecięca.

Patrycja jest właścicielką firmy Centrum Edukacji i Zabawy „Jeżyk” oraz współrealizatorką wielu projektów muzycznych, plastycznych oraz oświatowych. Jej głównym celem jest świadczenie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, wspierając ich w pokonywaniu trudności poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Patrycja specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, w tym z dziećmi w spektrum autyzmu oraz dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie jego kompetencji kluczowych zarówno w rozwoju psychicznym, jak i fizycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Dzięki temu posiada nie tylko solidne teoretyczne podstawy, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą.