Rafał Adamowski

 • Konsultacja psychologiczna

 • Terapia psychologiczna (TSR)

 • Rozwój i doradztwo zawodowe

 • Coaching

Obszary wsparcia

 • kryzys emocjonalny

 • stres i jego konsekwencje

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości

 • trudności w komunikacji

 • sytuacje konfliktowe

 • kryzys w chorobie

 • rozwój zawodowy

 • wypalenie zawodowe

 • zmiana lub utrata pracy

 • poprawa jakości życia seniorów i ich rodzin

 • ścieżka edukacji i kariery młodzieży/dorosłych

Psycholog, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, certyfikowany Konsultant TSR – (coaching, doradztwo zawodowe) oraz trener biznesu.

Rafał od 20 lat prowadzi warsztaty grupowe oraz sesje indywidualne.

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczestnik specjalistycznych szkoleń w Moderator S. C. we Wrocławiu, Grupie TROP w Warszawie, Ośrodku „Mediatorzy.pl” w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w Krakowie, Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Rafał pomaga osobom doświadczającym dyskomfortu psychicznego związanego z trudnościami w obszarze zawodowym i/lub pozazawodowym (prywatnym), m.in.:

 • jak radzić sobie ze stresem i jego konsekwencjami
 • jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym i prywatnym
 • jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym
 • jak wzmocnić poczucie własnej wartości
 • jak poprawić komunikację (w tym asertywność)
 • jak zacząć realizować cele, które są dla nas ważne (w tym prokrastynacja)
 • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
 • jak radzić sobie ze zmianą funkcjonowania (zmiana/utrata pracy, choroba, etc.)
 • jak radzić sobie z okresem starzenia się, jak poprawić jakość życia seniorów (wsparcie dla seniora lub/i jego rodziny)
 • określeniem ścieżki edukacyjnej/zawodowej młodzieży i osób dorosłych