Tomasz Mendofik

  • Konsultacja psychologiczna

  • Konsultacja psychologiczna z relaksacją

  • Terapia psychologiczna

  • Konsultacja kryzysowa

  • Konsultacja rodzinna

  • Terapia młodzieży 16+

sesje w języku polskim i angielskim

Obszary wsparcia

  • kryzys emocjonalny

  • uzależnienie od środków psychoaktywnych

  • osoby LGBT+

Psycholog specjalizujący się w pomocy psychologicznej oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także w integracji doświadczeń psychodelicznych. Swoją pracę opiera na założeniach terapii koherencji, która umożliwia uzyskanie trwałej, głębokiej zmiany. Korzysta z technik doświadczeniowych – między innymi opartych o wyobrażenia i żywy kontakt z emocjami czy doświadczeniami z ciała.

Tomasz chętnie pracuje z tematem lęku, umiejętnością wyrażania uczuć, asertywnością, prokrastynacją, dbaniem o własne potrzeby czy trudnością we wprowadzeniu pożądanych zmian życiowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”, przy projektach organizacji pozarządowych (Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Henryk Fundacja) oraz udzielając poradnictwa psychologicznego online w Centrum Psychologicznym Mindhill. Posiada także doświadczenie w pracy z osobami LGBT+.

Swój warsztat pracy psychologicznej bezustannie poszerza poprzez udział w kursach, szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką terapii koherencji, interwencji kryzysowej czy integracji doświadczeń psychodelicznych.