Weronika Łakomska-Niedobecka

  • Konsultacja psychologiczna

  • Terapia psychologiczna

  • Terapia uzależnień

Obszary wsparcia

  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych

  • uzależnienie behawioralne: hazard, internet itp.

  • współuzależnienie, DDA

Weronika jest psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz szkolenie z psychoterapii uzależnień organizowane przez Błękitny Krzyż w Polsce.

Swoje doświadczenie zdobywała w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich, Stowarzyszeniu Trzeźwościowo-Abstynenckim WSPARCIE w Mysłowicach, Centrum Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach oraz Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, w którym pracuje do dziś.

Weronika pracuje w osobami dorosłymi doświadczającymi problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionymi behawioralnie (hazard, gry komputerowe, Internet i nowe technologie). Do psychoterapii zaprasza również dorosłych członków rodzin osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA).

Swoją pracę opiera na szukaniu zasobów oraz towarzyszeniu w zmianie. Równie ważna jest dla niej relacja terapeutyczna. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Poddaje się regularnej superwizji.