Zuzanna Szpoton

  • Konsultacje logopedyczne

  • Terapia logopedyczna

Obszary wsparcia

  • opóźniony rozwój mowy

  • wada wymowy

  • zaburzenia karmienia

  • skrócone wędzidełko języka

  • zaburzenia odruchów ustno-twarzowych

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

W swojej codziennej pracy Zuzanna prowadzi głównie terapie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz terapie wad wymowy, z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej oraz masażu logopedycznego.

Swoją pracę dyplomową poświęciła tematyce zaburzeń karmienia piersią w odniesieniu do skróconego wędzidełka języka noworodka. Aktualnie prowadzi badania z zakresu zaburzeń odruchów przestrzeni ustno-twarzowej u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz ich wpływu na późniejsze trudności w rozwoju mowy oraz innych funkcji związanych z tym obszarem.

W swojej pracy terapeutycznej kieruje się holistycznym podejściem do dzieci, które ma na celu usprawnianie wszystkich sfer ich rozwoju. W celu wybrania najkorzystniejszej ścieżki terapii, Zuzanna współpracuje z innymi specjalistami takimi jak fizjoterapeuta, osteopata, psycholog.

Swój warsztat pracy nieustannie poszerza uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach m.in z zakresu postępowania w przypadku ankyloglosji u dzieci, diagnozy i terapii odruchów pierwotnych u noworodków i niemowląt oraz zaburzeń karmienia.