Loading...

Co oferujemy?

Konsultacja biznesowa

Czym jest i jak działamy?

Pracujemy bezpośrednio z Tobą lub z Twoim zespołem. Na pierwszym spotkaniu skupiamy się na analizie wyzwań, które stoją przed Twoją firmą diagnozując obszary do udoskonalenia i/lub zaprojektowania, takie jak m.in. zarządzanie zespołem, rozwój kompetencji pracowników, komunikacja, zarządzanie zmianą, czy budowanie strategii organizacji. Podczas kolejnych sesji dostajesz gotowe, dopasowane do potrzeb Twojej firmy rozwiązanie. Ilość sesji dopasowujemy indywidualnie, w zależności od złożoności problemu.

Trening mentalny w biznesie

Czym jest i jak działamy?

Podczas cyklu od kilku do kilkunastu sesji pracujemy indywidualnie z Tobą lub Twoim zespołem nad emocjami, komunikacją i budowaniem zdrowych relacji w organizacji. Zaczynamy od wyznaczenia celu związanego z rozwojem kariery. Następnie wspólnie z Tobą definiujemy skuteczne rozwiązania, które mają doprowadzić Cię do celu oraz identyfikujemy ewentualne trudności i zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji założonego planu. Pomagamy wprowadzić pozytywne zmiany, odnaleźć wewnętrzną motywację do działania i w pełni wykorzystać własny potencjał.

Coaching biznesowy

Czym jest i jak działamy?

Podczas cyklu od kilku do kilkunastu sesji pracujemy indywidualnie z Tobą lub Twoim zespołem nad emocjami, komunikacją i budowaniem zdrowych relacji w organizacji. Zaczynamy od wyznaczenia celu związanego z rozwojem kariery. Następnie wspólnie z Tobą definiujemy skuteczne rozwiązania, które mają doprowadzić Cię do celu oraz identyfikujemy ewentualne trudności i zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji założonego planu. Pomagamy wprowadzić pozytywne zmiany, odnaleźć wewnętrzną motywację do działania i w pełni wykorzystać własny potencjał.

W czym pomagamy?

Rozwój zawodowy

Dobry Psycholog stwarza przestrzeń do zwiększenia motywacji i zaangażowania. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że ci pracownicy, którzy odczuwają wsparcie psychologiczne w zakresie rozwoju zawodowego, są bardziej zmotywowani do rozwoju swoich kompetencji i osiągania wyznaczonych celów zawodowych, co bezpośrednio przekłada się na kondycję firmy.

Rozwój umiejętności miękkich

Wsparcie psychologiczne może pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów czy budowanie relacji zespołowych. Te umiejętności sa kluczowe w miejscu pracy.

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, znane także jako „burnout”, to stan psychiczny, który może wystąpić u pracowników w wyniku długotrwałego stresu i przeciążenia pracą. Wsparcie psychologiczne w miejscu pracy jest niezwykle istotne w prewencji i zarządzaniu wypaleniem zawodowym, m.in. poprzez wczesne rozpoznanie objawów, edukację na temat wypalenia czy wprowadzenie technik radzenia sobie ze stresem.

Stres w pracy

Współczesne miejsce pracy często niesie ze sobą stres, presję i wymagania związane z osiąganiem wyników. Wsparcie psychologiczne może pomóc pracownikom radzić sobie z tymi czynnikami, co ma pozytywny wpływ na ich zdolność do wykonywania pracy.

Radzenie sobie z porażką

Terapia lub coaching psychologiczny może pomóc pracownikom w rozwijaniu zdolności do analizy przyczyn porażki, uczenia się na błędach i rozwijania strategii na przyszłość. Psycholog może pomóc pracownikom w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak frustracja czy zniechęcenie, które często towarzyszą porażkom.

Radzenie sobie z sukcesem

Psychoterapeuta może pomóc pracownikom w zachowaniu równowagi emocjonalnej w obliczu sukcesów, co pozwala uniknąć nadmiernego poczucia wyższości lub samozadowolenia. Ważnym aspektem jest tutaj równoważenie życia zawodowego i prywatnego. Sukces zawodowy może bowiem prowadzić do braku równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Wsparcie psychologiczne może pomóc pracownikom w zachowaniu równowagi i dobrych relacji z rodziną i przyjaciółmi.

Radzenie sobie z krytyką

Rozwijanie umiejętności przyjmowania krytyki to niezwykle ważna kompetencja. Dobry Psycholog pomaga pracownikom w nauce przyjmowania konstruktywnej krytyki i wykorzystywania jej do własnego rozwoju. Krytyka może prowadzić do negatywnych emocji, takich jak złość czy poczucie bezradności. Wsparcie psychologiczne może pomóc w zarządzaniu tymi emocjami i znalezieniu konstruktywnych sposobów na reagowanie na krytykę.

 

Work – Life Balance

Zachowanie work-life balance ma zarówno znaczenie dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego pracowników. Firmy, które oferują wsparcie psychologiczne w tej dziedzinie, mogą zyskać bardziej zadowolonych i produktywnych pracowników oraz obniżyć ryzyko wypalenia zawodowego. Dlatego coraz więcej firm rozważa wprowadzenie takich programów wsparcia w miejscu pracy.

Poznaj sprawdzone rozwiązania dla pracodawców i pracowników przygotowane przez naszego Partnera Biznesowego

20 gotowych rozwiązań m.in. z obszaru doradztwa i rozwoju zawodowego, zarządzania, HR, oceny pracowniczej, tworzenia CV.

Dlaczego wsparcie psychologiczne pracowników jest tak ważne?

Redukcja absencji i obniżenie rotacji pracowników

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą prowadzić do częstszych absencji i zmniejszać zaangażowanie w pracę. Wsparcie psychologiczne może pomóc w zmniejszeniu absencji oraz w zatrzymywaniu pracowników w firmie.

 

Poprawa relacji między pracownikami

Terapia i wsparcie psychologiczne mogą pomóc pracownikom w rozwiązywaniu konfliktów, poprawianiu komunikacji i budowaniu zdrowszych relacji w zespole.

 

Wzrost produktywności

Pracownicy, którzy są zdrowi psychicznie, zazwyczaj są bardziej zmotywowani, kreatywni i produktywni. Wsparcie psychologiczne może pomóc w poprawie efektywności pracy.

 

Promocja zdrowego środowiska pracy

Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników staje się coraz ważniejsze w firmach, które chcą promować zdrowe i zrównoważone środowisko pracy. To przyciąga talenty i korzystnie wpływa na reputację firmy.

 

Zmniejszenie ryzyka sytuacji kryzysowych

Wsparcie psychologiczne może pomóc firmie w identyfikowaniu i radzeniu sobie z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, takimi jak mobbing, przemoc w pracy lub samobójstwa pracowników.

 

Poprawa kultury organizacyjnej

Wsparcie psychologiczne może pomóc w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na szacunku, empatii i wsparciu, co przekłada się na zadowolenie pracowników.

Kogo wspieramy?

Pracownicy

Pracownicy mogą doświadczać różnych wyzwań emocjonalnych i psychologicznych takich jak stres, presja, konflikty z innymi pracownikami czy nadmiar obowiązków. Dobry Psycholog to kompleksowe wsparcie w zakresie pomocy pracownikom w radzeniu sobie z tymi problemami i utrzymania dobrego zdrowia psychicznego.

Menedżerowie

Wspieranie menedżerów poprzez wsparcie psychiczne nie tylko pomaga im indywidualnie, ale także przyczynia się do lepszych wyników organizacji, poprawiając efektywność zarządzania i zachęcając do rozwoju profesjonalnego.

Pracownicy HR

Dobry Psycholog to kompleksowe wsparcie działów HR na wielu płaszczyznach: w procesach rekrutacji, selekcji, szkoleń i rozwoju pracowników. To właśnie nasi eksperci mogą pomóc w identyfikacji kandydatów o odpowiednich kompetencjach, umiejętnościach, opracowaniu programów szkoleniowych i rozwojowych dostosowanych do potrzeb pracowników.

Zapoznaj się naszą ofertę dla Pracodawców.

Wsparcie psychologiczne i rozwój zawodowy pracowników to inwestycja w trwały sukces Twojej firmy.