Tak, informacje przekazywane podczas wizyty są objęte tajemnicą zawodową. Terapeuta przestrzega zasad etyki zawodowej i utrzymuje poufność danych.