Badania potwierdzają skuteczność terapii w leczeniu różnych problemów psychicznych. Jednak efektywność zależy również od współpracy klienta, zaufania do terapeuty i zaangażowania w proces terapeutyczny.