Wyniszcza i ciało, i psychikę. Definiowany bywa jako choroba XXI wieku. Pracoholizm, bo o nim mowa, dotyka coraz większej liczby dorosłych.

Można przyjąć, że pracoholizm to stan psychiczny charakteryzujący się przede wszystkim stałym, wewnętrznym przymusem wykonywania pracy.

Dlaczego tak trudno pokonać pracoholizm?

 

To obsesyjne myślenie o obowiązkach zawodowych – na tyle silne, że powodujące zaburzenie równowagi między istotnymi elementami życia codziennego. To również sytuacja, w której aktywność zawodowa staje się źródłem większej satysfakcji niż np. życie rodzinne.

Obsesyjna praca i trudność z oderwaniem się od obowiązków zawodowych, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Radzenie sobie z pracoholizmem wymaga czasu, świadomości i podejmowania świadomych działań.

  • Zdefiniuj granice czasowe

Określ klarowne granice między pracą a życiem osobistym. Ustal, ile czasu chcesz przeznaczać na pracę w ciągu dnia, a ile na odpoczynek, czas z rodziną, przyjaciółmi czy na rozwijanie swoich pasji. To pierwszy krok w stronę tzw. normalności, w ramach której akcenty czasowe będą rozłożone równo: pomiędzy aktywność zawodową a rodzinną.

  • Oderwij się na moment

Włącz przerwy w swoją aktywność zawodową. Regularne przerwy w ciągu dnia, nawet jeśli są krótkie, pozwolą choć na chwile oderwać myśli od pracy, odświeżyć umysł, a w konsekwencji być bardziej efektywnym. Pamiętaj także o regularnym planowaniu wakacji – to ważne, aby oderwać się od obowiązków i zregenerować.

  • Określ cele

Określ swoje cele zawodowe i osobiste, a następnie ułóż je w hierarchii priorytetów. To pomoże Ci skupić się na najważniejszych zadaniach i unikać poczucia ciągłego pośpiechu.

  • Przekaż część obowiązków innym

Nie bój się delegować zadań, jeśli to możliwe. Zaufaj współpracownikom i zrozum, że nie wszystko musisz robić samodzielnie. Delegowanie zadań umożliwia efektywne zarządzanie czasem i dobrym krokiem w niełatwej drodze znalezienia równowagi pomiędzy pracą a życiem.

  • Stworzenie zdrowych nawyków

Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu są kluczowe dla utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym. Zadbaj o swoje zdrowie, ponieważ ma to wpływ na ogólną wydajność i samopoczucie.

  • Pracuj nad umiejętnościami zarządzania stresem

Naucz się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, głębokie oddychanie czy joga. Regularne praktyki relaksacyjne mogą pomóc w utrzymaniu równowagi emocjonalnej.

  • Poszukaj wsparcia profesjonalnego

Jeśli odczuwasz trudności z samodzielnym radzeniem sobie z pracoholizmem, rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalnego, dobrego psychologa lub coacha. Rozmowa z ekspertem może dostarczyć perspektywy i narzędzi potrzebnych do zmiany swojego podejścia do pracy.