dr Marzena Szymków-Gac

 • Konsultacja Kryzysowa

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)
 • Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)
 • Mediacja Rodzinna

Obszary wsparcia

 • kryzys emocjonalny

 • stany depresyjne, zaburzenia nastroju

 • stres, lęki, fobie

 • trudności w relacjach interpersonalnych

 • nagłe zdarzenia życiowe

 • traumatyczne doświadczenia

 • konflikty rodzinne

 • problemy wychowawcze

 • kwestie rozwodowe

 • spory międzypokoleniowe

 • problemy komunikacyjne

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (aktualnie Wydział Nauk Społecznych). Ukończyła Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych, specjalność negocjator służb mundurowych.

Marzena obecnie koordynuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z komunikacji kryzysowej na Uniwersytecie Śląskim. Jest promotorką ponad 30 prac dyplomowych, w tym wyróżnionej pracy dyplomowej prowadzonej pod jej naukowym kierownictwem pt. „Komunikacja interpersonalna kobiet w spektrum autyzmu”.

Od 2020 roku, wraz ze swoim Studenckim Kołem Naukowym „MediujeMy”, Marzena bierze czynny udział w Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach. Otrzymała dwa wyróżnienia Rektora UŚ za doskonałą dydaktykę.

W Centrum Dobry Psycholog, Marzena koncentruje się na wsparciu emocjonalnym, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR), pomagając klientom identyfikować i rozwijać ich mocne strony oraz wypracowywać konkretne rozwiązania problemów. Stosując Racjonalną Terapia Zachowania (RTZ), Marzena pracuje również z klientami nad rozpoznawaniem i modyfikowaniem irracjonalnych przekonań, aby poprawić ich codzienne funkcjonowanie. Poprzez mediacje rodzinne, wspiera rodziny w nawiązywaniu konstruktywnego dialogu i znajdowaniu wspólnych rozwiązań. Pomaga także w nagłych sytuacjach kryzysowych, oferując wsparcie emocjonalne i strategie zaradcze.

Marzena regularnie poddaje swoją pracę superwizjom u certyfikowanych superwizorów PTP i PSTTSR.